دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn
دوشنبه, 17 مرداد,1401

پرنده ای در قفس
زینب محمدي سيد آباد قفسي طلايي رنگ كه تازه ساخته شده، توسّط پسري چاق با قيافه اي خواب آلوده، روي ميز گذاشته مي شود. پسر از اتاق خارج مي شود. قفس با لبخند به وسايل اتاق نگاهي انداخته و به همه ي آن ها سلام مي كند و شروع به معرّفي خودش مي كند: «انگار من اوّلين قفسی هستم كه به اين خونه مي يام. اميدوارم دوستاي خوبي براي هم باشيم». بقيّه ی اسباب اتاق كه شکسته و به هم ريخته هستند با بي ميلي جوابش را مي دهند. ناگهان در اتاق به شدّت و با لگد باز مي شود به گونه اي كه در به ديوار خورده و صداي ...    ادامه »
کوکبه ی شاه خراسان نگر!
پرتو این گوهر رخشان نگر/فاطمه اکبری شعر، در همه ی زبان ها، به ویژه در زبان فارسی وسیله ی بیان مفاهیم گوناگون بوده و در روزگار نبود رسانه های خبری مانند روزنامه و تلویزیون، ابزاری برای تبلیغ و پخش خبر به شمار می رفته است و شاعران اعضای ضروریِ دربار شاهان بوده اند. نظامی عروضی صاحب چهارمقاله می گوید: «امّا دبیر و شاعر و منجّم و طبیب از خواصّ پادشاهند و از ایشان چاره ای نیست؛ قوام ملک به دبیر است و بقاء اسمِ جاودانی به شاعر...»[1] پَس در هر دورانی که حکومت ها به ثبات رسیده و قدرت متمرک...    ادامه »
پسر جهنّمی
رهبران يهودی از پسر جهنّمي يا آمريكايی مسيحي استحاله شده، به عنوان يك ابزار استفاده مي كنند بی اعتنا به آن چه در آینده برای آن ها پیش خواهد آمد. ابزاري بودن آن ها آن جا كه حتّي رئيس وي به او و اين قضيه که پسر جهنّمي در حال مرگ است اعتنايي ندارد بیشتر قابل درک است.    ادامه »
تکّه ای دل شکسته
دلم كه شكست نوراني شد و جاي آن تكّه سنگ، هزار شاخه گل سرخ روييد. حالا دلم گلستاني است؛  بذرش را تو كاشتي، تويي كه دلم را شكستي. و خدا، آبشان داد، با اشك هاي بي قراري كه روزهاي پياپي مي ريزم.    ادامه »
پرده ی آخر زندگی
 بتول اعتمادی پرده ی اوّل خودت را، روی صندلی کهنه ، جابه جا می کنی. چراغ را روشن می کنی و نخ را از چشم سوزن می گذرانی. دنباله ی نخ را با دندان پاره می کنی و اندکی بعد، صدای چرخ خیاطی ات بلند می شود. دیر وقت است و هوا سرد و تو هنوز کار می کنی. بیرون برف می آید و تو بر لوح سبز رنگ پارچه ی ساتن، گل بنفشه ای را می دوزی که آن را بر گوشه ی نوشته ای طراحی کرده ای. چشمت به نوشته می افتد... «توکلت علی الله» دلت گرم می شود ... گلدوزی می کنی و لبخند می زنی.  پرده ی دوم همان «...    ادامه »
درگذشت فلانی بر شما دلخوشی باد!
این پیام تسلیت را بخوانید تسليت به معناي «دل خوشي» است. به كسي تسليت گفتن، يعني «به كسي جمله هاي دلخوش كننده گفتن» و كسي را تسليت دادن يعني «كسي را دلداري دادن»؛ حال اگر به كسي بگوييم: «درگذشت فلان بر شما تسليت باد» مثل اين است كه به او گفته باشيم: «درگذشت فلان بر شما دل خوشي باد»! يعني بدون اين كه، خودمان متوجّه باشيم، طرف خود را به تمسخر گرفته ايم. اخيراً رسم شده است كه به جاي جمله ی: «درگذشت فلان شخص را به ملّت ايران تسليت مي ...    ادامه »
نقل و نبات دروغ!
وقتی با خودت رودربایستی داری دروغم می گی، مگه آن چه در بين مردم متعارف است، وقتي كه غذايي براي شخص مي آورند، با اين كه واقعاً، ميل دارد، مي گويد: ميل ندارم. و اين دروغ است. هر چند اكثر مردم، از روي ناداني آن را آسان، تصور مي كنند. و البتّه شكي در دروغ بودن آن نيست زيرا در رواياتي حرام بودن آن تصريح شده است. «روزي امام صادق (عليه السّلام) با فرزندش اسماعيل (علیه السّلام) در مجلسي بودند. يكي از دوستان امام وارد شد؛ سلام كرد و نشست. زماني كه حضرت برخاست، او هم به اتّفاق امام، بلند شد. در را...    ادامه »
صفحه 7 از 7ابتدا   قبلی   2  3  4  5  6  [7]  بعدی   انتها   
Escort